Amorteringskrav

Hur stor amorteringen på ens bolån ska bli är något som man kommer överens om med långivaren. Inte sällan så tar det ett tag innan man börjar betala av på lånet som sådant, endast räntekostnader och avgifter är det som man som låntagare står för. Detta kan låta bekvämt och visst är det skönt att inte ha alla kostnader från början när man just har förvärvat nytt boende med alla de kringkostnader som ofrånkomligen uppenbarar sig. Men hur funkar detta i längden?

Hur förändras exempelvis månadskostnaden i ett längre perspektiv om man börjar amortera tidigare? Är kanske rentav amorteringar att se som något av en investering?

Kvinna betalar av bolån på dator enligt amorteringskrav

Med hjälp av Boräntor.se kan du jämföra hur olika aktörers erbjudanden påverkar din lånebild och dina förutsättningar för återbetalning. Ett lån är något som man i regel lever med under en längre period, då är det bra att veta vad amorteringskraven innebär ur ett längre perspektiv.


Amorteringar – en investering

Inte sällan lockas man som potentiell kund med erbjudanden om att inte behöva amortera av på lånet förrän efter så eller så lång tid. Givetvis kan det vara skönt att slippa den utgiften, den ökade månadskostnaden som en amortering innebär, i synnerhet när man är nyinflyttad och har andra utgifter i form av investeringar i exempelvis inredning och upprustning.

Dock ska man vara på det klara med att ju mer du amorterar på ditt bolån desto mindre skuld har du och ju mindre skuld har du att betala ränta och avgifter på. I förlängningen har detta stora fördelar, i synnerhet när det gäller bolån. Den dagen kommer ju när det är dags för att rusta upp köket eller när man vill fräscha upp badrummet. Då kan det bli aktuellt med nya lån och om man har mindre skulder då så blir förutsättningarna mer fördelaktiga.

Boräntor.se hjälper dig att ta fram det som kan bli en bra och stabil amorteringsplan när du väl hittat rätt långivare. Investeringar i våra bostäder är för många av oss den största investeringen som vi gör, att då har bra koll på amorteringskraven är viktigt, för att inte säga avgörande.


Amorteringskrav och framförhållning

Emellanåt uppstår diskussioner om huruvida reglerna ska ändras när det gäller amorteringskrav. Eftersom detta påverkar en ansenlig del av befolkningen så ger detta upphov till ganska mycket spekulerande och gissande. Vad gäller amorteringar i stort så kan det vara vettigt att vara medveten om att sådana förändringar kan komma att få ganska plötsliga förändringar vad gäller månadskostnaden för boendet. Att ha framförhållning ifall en sådan situation skulle uppstå kan yttra sig i att man börjar amortera tidigare, och då i synnerhet för lån som är tagna utan säkerhet.

Alla långivare har sina regler och rutiner. Med Boräntor.se kan du snabbt ta fram vilka som är gynnsamma för just dig och den investering du tänker göra. Investera i framtiden genom att använda vår jämförelsetjänst!


Amorteringskrav och plötsliga förändringar i ekonomin

Den som tar ett lån och investerar detta i en bostad gör ofta sitt livs största affär. Utöver lånet som sådant, med de amorteringar som kommer så står man även för andra kostnader som till exempel sådana för räntor och handläggningsavgifter. Många oroar sig vad som kan hända med ens månadskostnader om det skulle ske plötsliga förändringar i ekonomin.

Det kan gälla yttre faktorer som förändringar på marknaden men det kan också handla om den egna ekonomin och de egna förutsättningarna. Vad händer till exempel vid sjukdom eller arbetslöshet? Vissa plötsliga förändringar kanske är mer förutsägbara men de kan icke desto mindre vara påtagliga, som till exempel när man går i pension. Det är viktigt att sådana situationer tas i beaktande när man förhandlar om amorteringskraven på sitt bolån.

Tar du hjälp av Boräntor.se så får du lättare att förutse vilka långivare och vilka amorteringskrav som kan tänkas anpassas bäst efter dina omständigheter och tillgångar, såväl dina nuvarande, dina kommande och de som kan uppstå.


Förändringar när det gäller din bostad

Det är viktigt att ha i åtanke att priset på din bostad inte alltid kanske är det du köpte den för. Värdet kan såväl stiga som sänkas. Oavsett vad så är amorteringar något som ger upphov till fördelar när det gäller dina kostnader.


Amorteringskrav enligt Finansinspektionen

Utöver bankernas egna amorteringskrav har Finansinspektionen i två omgångar infört minimum krav på amortering. Det första infördes 1 juni 2016, vilket därefter skärptes 1 mars 2018.

Följande regler gäller i nuläget:

  • För bolån som överstiger 70% av bostadens värde måste låntagaren amortera minst 2% av lånebeloppet per år tills det understiger 70%.
  • För bolån som utgör mellan 50-70% av bostadens värde är kravet på amortering 1% av beloppet årligen, tills det motsvarar eller understiger 50%.
  • Om bolånet utgör mer än 4,5 gånger låntagarens årsinkomst före skatt tillkommer ett krav på ytterligare 1% i amortering, tills skulden understiger 4,5 gånger inkomsten.