Amortera eller spara – välj medelvägen

Om du äger ditt boende har du, förutsatt att du har lite över varje månad, två alternativ. Du kan antingen spara eller amortera extra. Det klassiska rådet, särskilt när boräntorna befinner sig i ett läge under en normalnivå (såsom i dagsläget), är att du ska amortera så mycket du kan. Det behöver dock inte vara den optimala strategin för alla. Varför det förhåller sig på det viset kan du läsa mer om nedan.

Fördelar med att amortera

Amortering är per definition ett sparande i och med att du för de pengar du betalar in till bolåneföretaget inte kan debiteras någon ränta i framtiden. Samtidigt är amortering mer än ett sparande. Det finns i huvudsak tre fördelar med att amortera.

  1. Du får lägre räntekostnader i framtiden. Du sparar in på räntekostnaden i sig i framtiden genom att amortera idag och du minskar också de framtida månadsutgifterna. Dessutom klarar du räntehöjningar bättre när kapitalskulden minskar.
  2. Genom att amortera ökar du eventuell vinst på en försäljning. Varje extra amorterad tusenlapp ger dig helt enkelt en tusenlapp extra om du säljer.
  3. Du får också möjligen ökat låneutrymme på ditt boende om du skulle vilja utöka bolånet för att finansiera exempelvis en renovering.

Den främsta nackdelen med att amortera är att du låser in dina pengar. De går oavkortat till att minska din skuld och så fort pengarna lämnar ditt bankkonto kan du inte disponera över dem.

Fördelar med att spara

När du sparar har du alltid direkt tillgång till dina pengar. Om någon oförutsedd utgift dyker upp har du en buffert du kan använda för att avvärja hotet mot privatekonomin. Du kan givetvis också använda sparmedlen för konsumtion om du så skulle vilja.

Den främsta nackdelen med att spara är att du, om du väljer att placera pengarna på ett vanligt sparkonto, får sämre avkastning än vad amorteringen ger. Du kan endast mycket svårligen få en sparränta som överstiger din bolåneränta.

Den gyllene medelvägen

Av ovan resonemang kring fördelar och nackdelar med de två alternativen är det enkelt att se att mellanvägen mellan de två ytterligheterna förmodligen är att föredra. Genom att både amortera och spara minskar du boendekostnaderna samtidigt som du bygger upp en buffert.

Det exakta förhållandet mellan sparande och amortering är något du måste besluta om själv. En uppdelning på exempelvis 50/50 behöver inte vara optimal för dig, men passa utmärkt för någon annan. Givetvis kan du också justera uppdelningen när som helst. Vill du till exempel spara ihop till semesterresan för familjen kan du under en tid dra ner på amorteringarna för att i stället lägga undan pengar till resan.