Rekordlåg ränta – ska man binda bolånet?

Rörligt eller bundet bolån - vad är bäst?Ränteläget är fortfarande mycket förmånligt för bolånetagare, men det finns indikationer på att boräntorna håller på att stiga. Det är mycket små förändringar sett över snittet bland banker och bolåneinstitut, men klart är att trenden med ständigt sjunkande boräntor är över. Det blir ganska tydligt vid en snabb titt på de så kallade snitträntorna för nya bolån som bankerna sedan en tid tillbaka är skyldiga att redovisa. I februari steg snitträntan med 0,01 procentenheter jämfört med januari månad, detta trots Riksbankens sänkning av styrräntan i februari.

Stora skillnader i räntekostnad på sikt

När räntorna är på väg upp kan det vara frestande att börja fundera på att binda hela eller delar av ett bolån som löper med rörlig ränta för att inte riskera att drabbas av kraftigt ökade kostnader för boendet när Riksbanken börjar höja styrräntan. Denna oro för framtida kostnadsökningar för boendet är något som bankerna snabbt snappar upp, och den senaste tiden är det många bolånegivare som i både nyhetsbrev till kunder och i media lite försiktigt har uttryckt att det kan vara klokt att fundera kring möjligheterna att binda räntan.

Är då den minimala ökningen i snitträntorna tillräcklig för att att man ska följa bankernas råd att fundera kring att binda räntan? Det är just nu onekligen mycket billigt att binda lån på ett år eller längre, och skillnaden mellan rörlig ränta och bunden ränta är mycket låg hos de flesta banker och bolåneinstitut. Skillnaden mellan rörligt och bundet på fem år är mellan 0,20-0,50 procentenheter, beroende på vilken aktör man tittar på. Samtidigt innebär den på pappret mycket lilla differensen mycket i det långa loppet. För att ta ett konkret exempel kostar ett femårigt bolån på tre miljoner kronor, allt annat lika, mer än 60 000 kr mer under bindningstiden än ett rörligt lån.

Använd överskott till att amortera

Om hushållet har goda marginaler idag och förväntas ha det även om bolåneräntorna fortsätter att öka de kommande åren finns egentligen ingen anledning att binda bolånen. Kostnaden för att binda är helt enkelt inte försvarbar i dagens låga ränteläge. Samtidigt måste rådet vara att använda skillnaden mellan rörligt och bundet för att amortera på det rörliga lånet.

I vår översikt av boräntor hos ett tiotal banker och bolåneinstitut ser du listräntor för 3 månader (rörlig ränta), 1 år, 3 år, 5 år och 10 år. Skillnaden i kostnad för lån som binds på 1-3 år jämfört med rörliga lån är i många fall minimal, men för bindningstider på 5 år och uppåt blir månadskostnaden betydligt högre. Notera att vi jämför listräntor, inte snitträntor. Vid en översikt av snitträntor kan skillnaderna mellan rörligt och bundet bli större.