Extremlåga boräntor fram till 2019

Aldrig har väl boräntorna diskuterats så flitigt som just nu. De ständigt sjunkande räntorna de senaste åren har gjort att alla med eget boende har fått väsentligt lägre boendekostnader, men samtidigt har räntorna bidragit till att prisnivåerna har gått upp vilket innebär att många har fått det svårare att köpa ny bostad eller byta bostad. Att boräntorna nu verkar ha pressats så lågt som det bara är möjligt och att många funderar på om det inte kan vara klokt att binda räntan är en annan sak i sammanhanget. Investeringar i fastigheter är jämförbara med investeringar i guld. Precis som guldpris per gram fortsätter att öka kan samma sak sägas om priset på fastigheter per kvadratmeter.

Experterna menar nu att boräntorna inte kommer att börja stiga i mer brant takt förrän någon gång under 2019. För bara några månader sedan var den allmänna inställningen i stället att räntorna skulle börja klättra uppåt under våren 2018. Det som har föranlett detta tvära kast är framför allt indikationerna från Riksbanken om att man tänker fortsätta bedriva en mycket expansiv penningpolitik i syfte att stärka inflationen. Dessutom menar många bedömare att den skakiga bostadsmarknaden inte skulle vara betjänt av en räntehöjning i närtid.

Skakig bostadsmarknad

Efter att ha tuffat framåt i en ursinnig takt har bostadsmarknaden nu börjat skaka till lite de senaste månaderna. Ett ökat utbud av framför allt bostadsrätter i storstäderna, en oro kring konjunkturens styrka samt införande av ett andra, ännu tuffare amorteringskrav är faktorer som har gjort att prisökningarna har stannat av. De flesta bedömare menar att Riksbanken inte gärna kan höja räntan såsom planerat under det andra halvåret 2018 eftersom det skulle riskera att ge en rejäl sättning på boprismarknaden.

Första höjningen kommer 2019

Enligt många ledande ekonomer innebär ovan nämnda faktorer att Riksbanken inte kommer att höja reporäntan förrän 2019. Det innebär att de extremlåga boräntorna kommer att ligga kvar på rekordnivåer längre tid än vad de flesta trodde för bara några månader sedan. Marknadsräntorna brukar stiga en tid innan Riksbankens beslut om en höjning, men utifrån vad som är känt idag finns alla skäl att tro att boräntorna inte kommer att stiga nämnvärt förrän möjligen under slutet av 2018.

Amortera mera

Alla vill ha låga boendekostnader, inte minst eftersom det ger utrymme för mer konsumtion. Det kan dock vara klokt att lyfta blicken något och fundera på hur man bäst rustar sig för den tid då boräntorna ofrånkomligen kommer att stiga.

Ett sätt att utnyttja situationen med extremlåga räntor är att helt enkelt amortera mer på de rörliga bolånen. Det utgår ingen ränteskillnadsersättning för extra inbetalningar på icke bundna bolån så insättningarna går direkt till att minska skulden.

För den som har bundna lån är det ofta inte rekommenderat att göra extra inbetalningar eftersom banken eller bolåneinstitutet då kan debitera en ränteskillnadsersättning. Det bättre alternativet är att sätta över motsvarande en extra amortering på ett sparkonto alternativt investera pengarna i en korträntefond. Vill du maximera avkastningen är sistnämnda att rekommendera, särskilt om du placerar investeringen på ett investeringssparkonto.

Hur stora bör då amorteringarna/sparandet vara? Det kan vara klokt att utgå från vad som historiskt kan sägas vara en ”normal” ränta. Det handlar om en räntesats på någonstans mellan 3-4%. Det är mellanskillnaden mellan vad du betalar idag och normalräntan som du bör amortera alternativt sätta in på ett sparkonto.