Köpa eller bygga

Drömmen om ett eget hus är för många mycket stor och vissa väljer att leta upp befintliga hus medan andra bestämmer sig för att bygga eget. Som med allt annat finns det fördelar och nackdelar med båda alternativ. I den här artikeln ska vi titta närmare på båda alternativ både med avseende på grundläggande för- och nackdelar och när det gäller kringkostnader.


Bygga nytt – fördelar och nackdelar

När du bygger nytt får du den stora fördelen att du kan planera ditt hus helt fritt och därmed kan skapa ditt drömboende. Det är egentligen bara ekonomin som kan vara begränsande. Bland övriga fördelar kan nämnas:

 • Bättre isolering ger lägre driftskostnader
 • Underhållskostnaderna är låga under lång tid
 • Kan byggas miljövänligt (till exempel passivhus)
 • Ingen/lägre fastighetsskatt

Tittar vi på nackdelarna är kostnaderna centrala. Det är nämligen mycket mer än bara själva huset som ska finansieras. Tomten kan kosta en hel del och kringkostnaderna uppgår inte sällan till en halv miljon eller mer. Andra nackdelar är:

 • Nya tomter ligger normalt mindre centralt
 • Sämre kommunikationer och service
 • Trädgårdsarbete måste göras
 • Påfrestande att bo på en ”byggarbetsplats”

bild på nytt hus

Köpa befintligt hus

När du köper ett befintligt hus eller en bostadsrätt vet du vad du får för dina pengar och du har också slutsumman helt klar för dig. Det är förmodligen den största fördelen med att köpa befintligt. Det finns dock andra, nämligen:

 • Lägre priser överlag (beror dock på läge)
 • Uppvuxen trädgård och iordninggjorda kringområden
 • Bra kommunikationer
 • Skola, dagis, affärer och annan service nära (om det handlar om ett bostadsområde)

Den största nackdelen är för många att det är svårt att göra övergripande förändringar i ett befintligt hus. Det kan ha att göra med allt från planlösningen till att det saknas golvvärme. Andra nackdelar är:

 • Kostnader för underhåll på grund av slitage och ålder
 • Högre elräkningar på grund av sämre isolering
 • Större investeringar i vitvaror, kök, med mera kan krävas
 • Investeringar i exempelvis nytt tak eller nya fönster är kostsamma

Kostnader bygga nytt hus

När du bygger nytt får du inte bara betala för själva huset med arbetskostnader och materialkostnader samt tomten. Det tillkommer normalt en ganska stor mängd ytterligare nödvändiga arbeten som måste göras och dessutom finns en rad tillstånd att ordna med. För att få en rättvisande budget kring vad husbygget kommer att kosta gäller det att räkna med bland annat följande:

 • Bygglov samt planavgift
 • Eventuell avstyckning
 • Utstakning
 • Markundersökning
 • Kontroller
 • Besiktningar
 • Anläggningsavgifter för vatten, avlopp, el och fjärrvärme

I tillägg får du inte glömma finansieringskostnaderna i form av lagfart och pantbrev.

Det är inte särskilt enkelt att se alla kostnader framför sig när det gäller ovan poster. Därför har du nedan en tabell med de poster som brukar räknas in i en så kallad produktionskostnadskalkyl med ungefärliga summor (genomsnittspriser). Vi har utgått från att tomten är inköpt för 500 000 kr och att huset som ska uppföras är på 160 kvm med garage. Vänligen använd tabellens uppgifter för vägledning, inte som ett facit, kring kostnaderna.

Bygglov 50 000 kr
Avstyckning 20 000 kr
Lägeskontroll 3000 kr
Utstakning 5000-10 000 kr
Markundersökning 5000 kr
Slutkontroller 10 000-20 000 kr
Besiktningar 10 000 kr
VA-anslutning och anläggning 100 000 kr
Anslutning el 25 000 kr
Fjärrvärme anslutning 50 000 kr
Gatubyggnad/samfällighet 50 000 kr

Kostnad köpa befintligt hus

Köper du ett befintligt hus är ovan tabell med kringkostnader för byggnation inget du behöver bry dig om över huvud taget. Din uppgift är enbart att säkerställa finansieringen av köpet. Du kan emellertid med fördel också se till att besiktiga huset innan. Om vi utgår från att du betalar för besiktningen är det följande kostnader som normalt tillkommer köpeskillingen för själva huset:

 • Lagfart och avgift
 • Stämpelskatt på pantbrev och avgift
 • Besiktning

För lagfart betalar du 1,5 procent av köpeskillingen i stämpelskatt och 825 kr i avgift. För uttag av pantbrev betalar du 2 procent av beloppet för varje pantbrev du tar ut samt 375 kr i avgift per pantbrev. En besiktning kostar normalt mellan 5000 – 10 000 kr.