Så här förbereder du dig för högre boräntor

Det är mycket billigt att låna till bostadsköp idag. Den som i övrigt har goda ekonomiska förutsättningar och dessutom lyckas väl med sitt prutande kan erbjudas rörliga räntor som understiger 1,40% eller till och med 1,30%. Så billigt kommer det inte vara att låna i framtiden. De just nu historiskt låga bolåneräntorna kommer inte att vara för evigt och det kan vara en god idé att planera för framtiden.

Den första räntehöjningen från Riksbanken är inte långt borta, och även om den förmodligen kommer att vara blygsam kan effekten på bolåneräntorna bli desto större. Successiva höjningar från centralbankens sida kan enligt många bedömare göra att de rörliga boräntorna når 3% redan 2020. Så, finns det några tips på hur man bäst rustar sig inför framtiden? Vi kan ge tre tips på hur du kan börja förbereda dig för högre räntor redan idag.

Lev som om räntan redan var högre

De idag mycket låga boräntorna har gjort att kostnaderna för att bo är historiskt låga. Det har i sin tur inneburit att många passar på att konsumera mera. Kort sagt frigör de lägre boendekostnaderna pengar som kan spenderas på annat. Ju högre bolåneräntorna blir, desto mindre utrymme blir det för konsumtion, men att ställa om till en mindre plånbok kan vara svårt och psykologiskt jobbigt när räntorna höjs.

Ett givet tips för att klara omställningen är att börja leva som om räntorna redan var högre. Det innebär helt enkelt att utgå från att det finns mindre över att konsumera. På så sätt kan du undvika att hushållsekonomin får sig en chock.

Exempel: Du har ett bolån på 3 miljoner kronor för vilket du betalar (2% ränta) 5000 kr i månaden idag. Om (när) din bolåneränta höjs till 4%, kommer du att få betala 10 000 kr i månaden. Om du vill ta höjd för ökade kostnader i framtiden kan du se till att försöka leva som om du faktiskt betalade 10 000 kr i månaden i stället för 5000 kr.

Skaffa en räntebuffert

Om du börjar disponera hushållets inkomster enligt förutsättningen att boendet kostar mer varje månad kommer du att ha möjlighet att spara. Sparandet kan du med fördel använda för att skapa en räntebuffert för att enklare klara av ökade boendekostnader. I exemplet ovan kan du spara 5000 kr i månaden, vilket ger ganska betydande 60 000 kr på ett år.

Är du rejält orolig för hur höjda räntor kommer att slå mot hushållsekonomin kan du också fundera på att redan nu binda hela eller delar av bolånet. De bundna räntorna på alla löptider är historiskt låga och för ett lån bundet på fem år kan du med framgångsrikt prutande få en ränta på omkring 2% i dagsläget.

Amortera på bolånen

Ett tredje tips är att helt enkelt amortera extra på bolånen. Om du följer de två tipsen ovan får du automatiskt ett skapligt belopp över som du kan använda för amortering.

När du amorterar på dina bolån skapar du en buffert mot räntehöjningar eftersom den högre räntan räknas på ett mindre belopp. Dessutom innebär amorteringen att din belåning blir lägre, vilket kan ge dig en mer gynnsam förhandlingssituation gentemot banken.