Snart blir det enklare att förhandla om bolån

transparenta-bolan

De senaste åren har regering och riksdag beslutat om ett antal regler för att göra bolån och dess prissättning mer transparenta för både befintliga och potentiella bolånekunder. Ett utmärkt exempel är reglerna kring snitträntor. Varje månad måste alla aktörer som ger ut bolån presentera den faktiska snitträntan för alla nya och omförhandlade lån för den föregående månaden. Nu i november har riksdagen beslutat om ytterligare regleringar för att göra bankernas regler kring och bolån mer transparenta. Riksdagen har nämligen beslutat om att genomföra EU:s så kallade bolånedirektiv från och med den 1 januari 2017. Bland annat kommer det att bli lättare att förhandla om bolåneräntor. Nedan är lite kort om de nya reglerna.

Mer transparens i prissättningen

Den mest intressanta nyheten för de flesta bolånetagare är förmodligen den nya reglering som ålägger bankerna att redovisa vad banken faktiskt betalar för sin egen upplåning. Idén med denna reglering är att bolånetagarna ska få mer information om hur möjligheten att förhandla om räntan ser ut. I den här aspekten går Sverige faktiskt längre än vad skrivningarna i direktivet egentligen kräver.

Exakt hur bankerna ska presentera sin upplåningskostnad är inte helt klart och det kan hända att alla rutiner inte finns på plats från och med den 1 januari 2017. Vi räknar med att Konsumentverket och/eller Finansinspektionen kommer att precisera med allmänna råd och riktlinjer.

Tydligare information

EU:s bolånedirektiv syftar till att stärka konsumentens ställning gentemot banken eller bolåneföretaget. En del i detta är att konsumenten ska få tydligare information om hur lånet fungerar överlag. Det är inte alla bolånetagare som har konkreta kunskaper om vad låneformen egentligen innebär och det är en brist som direktivet syftar till att rätta till.

Paketlösningar är inte tillåtna

Det har tidigare varit vanligt att banker från sin sida av förhandlingsbordet har föreslagit paketlösningar för att konsumenten ska kunna få en bättre ränta. Det blir inte längre möjligt med de nya reglerna. En förhandling om räntan får inte vara villkorad av att bolånetagaren accepterar att exempelvis bolån, försäkringar och sparkonton förs över till banken.

Låntagare ska få hjälp med amorteringsplaner

Bolånetagaren kan idag få råd kring hur ett bolån ska läggas upp, till exempel vad gäller löptider för bundna lån. I och med införandet av EU-direktivet kommer långivaren i stället att ha en skyldighet att hjälpa till med amorteringsplaner både på kort och lång sikt. Idén är att banken ska ge förslag på hur amortering kan ske på det för bolånetagaren mest optimala sättet utifrån hans/hennes ekonomi och önskemål. Denna reglering påverkar dock inte hur amortering ska ske i enlighet med amorteringskravet.