Ränteavdrag

Bolån innebär alltid kostnader. Både i form av räntor, som i regel är den största enskilda utgiften, men också i form av olika sorters avgifter för exempelvis handläggning. Ränta betalar man baserat på det lån man har. Ju mer man amorterar, desto lägre räntekostnader får man. Dock är räntekostnader något som de flesta låntagare får leva med under större delen av ens liv.

Att ha bra koll på vad kostnaden för bolånet kommer bli är en förutsättning för att man ska kunna sköta såväl lånen som sin egen ekonomi. I dessa kostnader bör man även räkna in de avdrag som man har rätt att göra. Ett av dessa rör just räntorna. Med hjälp av Boräntor.se kan du få en bild av hur dina räntor kan komma att se ut och följaktligen hur stora dina ränteavdrag kan bli.

Kvinna räknar på ränteavdrag


Fakta om ränteavdrag

Räntereduktion – eller ränteavdrag som det oftast kallas går i korthet ut på att man har rätt att göra avdrag om man har ett bortfall i sitt kapital, i detta fall räntorna som man betalar. För låntagarna innebär detta att flera, i synnerhet låntagare med lägre inkomster eller mindre tillgångar, kan få möjligheter att få större lån eller ens lån överhuvudtaget.

Detta gäller inte bara bolån och bolåneräntor, utan de allra flesta konsumentlån utan säkerhet, till och med snabblån, där man får återbäring på den ränta man betalat. Det är oftast kostnaden per månad som avgör storleken på ens bolån och med avdrag blir helt enkelt kostnaden lägre.

För många är en eller ett par tusenlappar i månaden mycket pengar och med ränteavdrag blir detta möjligt och det kan vara avgörande för exempelvis den unga familjen som vill ta steget från den lilla lägenheten till radhuset eller till villan. Med de jämförelser som du kan göra här på Boräntor.se så kan du få en första aning om hur stort ett sådant ränteavdrag skulle kunna påverka ditt bolån och du kan tryggt gå vidare i processen.


Ej avdragsgill ränta

Innan man sätter sig med de jämförelser man gjort så kan det vara värt att veta att alla räntor inte är avdragsgilla. Olika typer av lån har olika räntor och avgifter som du betalar på krediten. Det gäller därför att ha koll på både löptider och räntor på lån innan du ansöker.

När man ska ta ett lån så utgår man naturligtvis efter sina egna förutsättningar. Vad har jag för tillgångar? Hur högt lån klarar jag av? Vad blir räntorna på det? Ofta utgår man från sina regelbundna kostnader, till exempel sina utgifter varje månad. Då är det viktigt att komma ihåg att en del räntor, till exempel de som man betalar till CSN, inte är avdragsgilla.

Var noga med att ta reda på vilka regler som gäller så att det inte ger upphov till räknefel i processen, något som i sin tur kan leda till obehagliga överraskningar när lånet väl är avtalat.


Hur kan en sådan skattereduktion se ut i praktiken?

För att ge en bild av hur viktigt det är med den skattereduktion som ett ränteavdrag innebär så kan man ta till exempel ett bolån på summan 1,5 miljoner. Detta kan vara det första huset för den unga familjen eller det kan vara lägenheten som det äldre paret flyttar till när barnen flyttat ut.

I bägge fallen, som i alla fall när det gäller bolån, är det viktigt att se om vad kostnaderna blir. Räntan på nämnda summa kan årligen bli runt 90 000(beroende på hur ens avtal ser ut), ett avdrag på detta kan innebära nästan 27 000 kronor. Utslaget per månad blir detta en ganska påtagligt utgiftslättnad.


Hur får jag avdraget rent konkret?

Ett inte ovanligt misstag som en del låntagare gör är att räkna med avdraget innan man bestämmer bolån och dess storlek. Får man dra av 30 % så kan man ta ett 30 % större lån, tror man. Då ska man vara medveten om att man måste betala in räntekostnaderna innan man kan få avdraget utbetalat. Så även om avdraget är en trevlig bonus så bör man tänka på att det är just en bonus. Kort sagt, man måste kunna stå för hela kostnaden. 100 % för att få 30 %. Skattereduktion, inte rabatt.

Med vetskapen om fakta som dessa så är det lättare att med hjälp av Boräntor.se göra de jämförelser som krävs för att du ska hitta fram till rätt bolån med rätt ränta. Att veta vad bonusen blir när den väl betalas ut är ingen nackdel.