Rörlig ränta

När man ansöker om bolån uppstår en mängd frågor: hur stort lån behövs? Vilka avgifter finns? Hur mycket bör jag amortera? De vanligaste frågorna rör dock räntorna. I och med att de ofta fastställs när man förhandlar med sin bank kan det vara svårt att veta var de kommer hamna.

Detta kan man delvis hantera genom att budgetera för högre räntekostnader än vad det nuvarande ränteläget och dels genom att se på Boräntor.se se vilka nivåer olika banker har.

En av de absolut viktigaste frågorna när det gäller räntor är om man ska binda sin ränta under en viss tid eller låta den vara rörlig ränta. Det vill säga att man låter räntan följa konjunkturen. Vad detta innebär för dig som låntagare upplyser vi dig om här på Boräntor.se, samt ger tips och goda råd om hur du kan hantera detta och vilka för- och nackdelar rörlig ränta har.

Rörlig ränta

Vad innebär rörlig ränta – rent konkret?

Som uttrycket antyder är denna typ av ränta av det icke-fixerade slaget. Det innebär att räntan följer konjunkturen och förändringar och därmed kan ändras. Rent konkret ändras den var tredje månad och omställningen görs automatiskt, det är inte så att man skriver på nya avtal hela tiden.

Det säger sig självt att om man väljer att ha denna typ av ränta så är det smart att ha lite koll på rådande ränteläge, ifall det sker förändringar på marknaden eller om sådana är under upptåg. Även om man har kunskap och erfarenhet av att läsa ränteläget bör man dock be om rådgivning innan man bestämmer sig för vilken ränta som är bäst för just den egna ekonomin.

Om förändringar skulle ske som frammanar högre räntekostnader än vad ens ekonomi klarar av så kan man välja att byta till bunden ränta. Om man hinner göra detta i tid kan man rädda sig från stigande utgifter på den fronten.


Fördelar med rörlig ränta

Även om rörlig ränta låter som något av ett risktagande så är det faktiskt så att det mesta pekar på att rörlig ränta är det mest fördelaktiga sättet om man ser det i ett längre perspektiv. Detta är givetvis beroende av att det inte inträffar några allvarligare ekonomiska bakslag på marknaden, eller andra saker som kan påverka, exempelvis långvarig politisk turbulens.

Man ska komma ihåg att om det går bra för banken så går det bra för den som har rörlig ränta. Skulle exempelvis bankens kostnader för upphandling sjunka ger det ett bättre ränteläge.

Enkelt uttryckt så innebär rörlig ränta fler risker för dig som låntagare men samtidigt fler fördelar och erfarenheterna visar att fördelarna övervägar om man ser det hela i ett längre perspektiv. Med tanke på att exempelvis bolån löper under många år så kan detta vara värt att tänka på.


Nackdelar

Nackdelarna med rörlig ränta är, som tidigare antytts, att man riskerar mer. Plötsliga förändringar på marknaden kan i ett slag innebära högre kostnader för dig som låntagare, något som, beroende på förändringarnas storlek, kan få stora konsekvenser för såväl räntenivåerna som för låntagarens ekonomi i sin helhet.

Sett i ett längre perspektiv så är rörlig ränta mer fördelaktig men det förutsätter också att man har koll på hur marknadsläget ser ut, att man kan följa de prognoser som finns på ett bra sätt. Alla kanske inte har detta intresse eller adekvat kompetens för att ständigt hålla ett öga på, och tyda, räntornas upp- och nedgångar.


Tips

För den som bestämt sig för att pröva rörlig ränta men som kanske är lite orolig för hur följderna kommer att te sig om något skulle inträffa med ränteläget. Vi på Boräntor.se kan tillhandahålla några enkla tips som gör att du kan känna dig tryggare med ditt val.

Du behöver inte ha rörlig ränta på hela lånet. Dela upp summan på flera mindre lån, med olika löptider. Om prognoserna börjar peka uppåt så hinner du binda de räntor som är rörliga men det är bara dessa som du förlorat på.