Ny trend på bostadsmarknaden?

I samband med coronans intåg är det allt fler som jobbar hemifrån. Samtidigt är det många som tror att vi kommer fortsätta arbeta hemifrån i större utsträckning även efter pandemin. Idéen om mer distansarbete öppnar upp för en ny möjlig trend på bostadsmarknaden där fler väljer att bosätta sig utanför storstäderna. Är det här början på slutet för urbaniseringen?

Negativ flyttrend i Stockholm

Enligt en ny rapport från Swedbank har det under första halvåret 2020 varit en negativ flyttrend i bland annat Stockholmsområdet – något som har påskyndats av coronan. I samband med att allt fler jobbar hemifrån har inte behovet av en bostad med centralt läge varit lika viktigt. Analytiker menar att om trenden med hemmajobb fortsätter kan en allt större utflytt från storstäderna ske.

Detta hänger bland annat ihop med att det är väsentligt dyrare att bo centralt i en storstad, än vad det är om man bara flyttar några mil utanför. Då får man ofta pendla till jobbet, men om man jobbar hemifrån en eller ett par dagar i veckan kan detta alternativ bli betydligt mer attraktivt. Det finns då mycket för hushållen att spara på boendekostnader genom att inte bo ”mitt i smeten”.

Hur påverkar en flytt från storstan ekonomin?

Den största enskilda kostnaden för ett hushåll tenderar att vara boendekostnaden. Beroende på var i landet man bor, och hur ens familjekonstellation ser ut, varierar det en del hur stor del av hushållets totala inkomst som går till just boende.

Störst andel av inkomsten lägger enligt Swedbanks undersökning ensamstående föräldrar i centrala Stockholm eller Göteborg på boende. Dessa lägger hälften av sin disponibla inkomst på boendekostnader. Om samma familj istället skulle välja att bosätta sig utanför storstan kan de spara flera tusen varje månad, beroende på hur långt de kan tänka sig pendla.

För att ta ett exempel: En ensamstående utan barn som bor i en bostadsrätt i centrala Stockholm flyttar utanför staden till en bostadsrätt med ett pendlingsavstånd på max två timmar. Kostnaden för boende kan då sänkas med 3 000 kr/mån, vilket innebär en årlig besparing om 36 000 kr.

För två sammanboende utan barn som bor i ett småhus i centrala Stockholm skulle en flytt till ett större småhus utanför Stockholm bespara dem 3 500 kr varje månad. Det vill säga en årlig besparing om 42 000 kr, samtidigt som de får en större boyta, enligt Swedbanks undersökning.

Om det sker en fortsatt större utflytt från storstäderna även efter corona återstår att se. Men om trenden med hemmajobb fortsätter finns det mycket som talar för att det kan bli så, främst på grund av de ekonomiska fördelarna det kan medföra.