Pantbrev

bild på underskrift av pantbrevNär du ska ta ett lån på en bostad, oavsett det gäller en villa, ett småhus eller en bostadsrätt, krävs att det finns pantbrev som täcker lånebeloppet. Köper du en befintlig bostad finns normalt alltid befintliga pantbrev, men det kan också krävas att du får nya utfärdade. För nyproducerade bostäder måste nya pantbrev alltid utfärdas. Lite förenklat kan man säga att det totala lånebeloppet måste täckas av pantbrev på minst samma belopp. För utfärdande av pantbrev tar Lantmäteriet ut en avgift och dessutom tillkommer skatt på 2% av lånebeloppet. Se mer om hur du räknar ut kostnaden här nedan.


Vad är ett pantbrev?

Pantbrev är ett dokument, skriftligt eller digitalt, som visar att en fastighet är intecknad till ett visst belopp. Inteckningen görs i fastighetsregistret som hanteras av myndigheten Lantmäteriet. I inteckningen framgår beloppet samt vem som är innehavaren av den faktiska säkerhet för lånet som pantbrevet är ett bevis för. Den, det vill säga banken eller bolåneinstitutet, som finns angiven på dokumentet har, i det fall låntagaren inte kan betala lånet, rätt att få ut sina pengar ur panten vid försäljning av fastigheten.

Eftersom pantbrevet är direkt kopplat till själva bostaden och därmed är säkerhet för bottenlånet kallas det ibland också bottenpantbrev. Det går inte att få pantbrev på topplån och principen är egentligen att pantbrev inte ska utfärdas till belopp över taxeringsvärdet (undantag är dock mer regel än just undantag). Skiljer det väldigt mycket mellan summan av tidigare uttagna pantbrev och det belopp du behöver låna kan det vara en idé att ta ut mer än ett extra, inte minst för att lättare kunna dela upp lånet på olika bindningstider, men det finns samtidigt inget högsta möjliga belopp för inteckning.

I samband med pantbrev brukar även begreppet gravationsbevis eller fastighetsbevis nämnas. Ett gravationsbevis är inget annat än en förteckning av ägare till en fastighet samt eventuella åtaganden (pantbrev, inteckningar, med mera).


Kostnad för pantbrev

Liksom för lagfart finns två stycken kostnader förknippade med pantbrev. Det handlar om:

  • Expeditionsavgift
  • Procentsats

Expeditionsavgiften är en kostnad som tas ut för Lantmäteriets handläggning och den tas ut som en fast avgift på 375 kr per pantbrev.

Förutom expeditionsavgiften ska en rörlig kostnad på 2% av beloppet på pantbrevet betalas. Det är Lantmäteriet som tar upp även denna typ av stämpelskatt men pengarna går till statskassan (jämför lagfart).

Vi tar ett exempel för att räkna på vad pantbrevskostnaderna kan bli vid ett bostadsköp. Vi utgår från att fastighetens marknadsvärde, det vill säga köpeskillingen, är 3 miljoner och att det finns fem pantbrev uttagna på 1,5 miljoner kronor. Du kan gå in med 800 000 kr kontant och behöver alltså låna 2,2 miljoner.

För att du ska kunna låna upp till 2,2 miljoner måste du ta ut nya pantbrev i fastigheten och det till sammanlagt 700 000 kr. Du väljer att ta ut två nya till ett belopp av 350 000 kr vardera. Kostnaden per pantbrev blir då 7000 kr (350 000 x 0.02). I tillägg ska du betala expeditionsavgiften på 375 kr två gånger och totalen du ska erlägga för att få låna till bostadsköpet blir 14 750 kr.