Att tänka på när du funderar på att låna till din bostad

Om du går i tankar om att köpa en bostadsrätt finns det vissa saker du bör ha i åtanke när du tar ditt lån. Många av dessa har du säkert koll på sedan innan, såsom att jämföra långivare och räntor för att få bäst villkor etcetera. Något som många låntagare dock missar är att kolla upp hur ekonomin ser ut i den bostadsrättsförening som tillhör den bostadsrätt du är intresserad av att köpa.

En välskött ekonomi i föreningen är nämligen väldigt viktigt – och om den inte sköts enligt ordning kan detta komma att spilla över på din egen ekonomi, något du naturligtvis inte vill ska ske.

En väldigt viktig aspekt i detta är att kontrollera hur hög belåning föreningen har. Detta kan skilja sig rejält landet över, och föga förvånande finner vi de allra högst belånade bostadsrättsföreningarna i Stockholm.

Den förening som är allra högst belånad är Järnlodet 23 i Stockholm – denna förening har lån på 6o 942 kronor per kvadratmeter boyta. Detta kan jämföras med medianvärdet bland alla svenska aktörer i samma bransch, vilket ligger på 5 000 kr per kvadratmeter. Nummer tio på listan över de mest belånade bostadsrättsföreningarna i Sverige har en belåningsgrad som ligger på 24 125 kr per kvadratmeter.

Föreningens belåning påverkar totalkostnaden

Det är viktigt att du som tänkt köpa en bostadsrätt är införstådd med att också föreningens lån påverkar priset på den bostadsrätt du köper. De flesta köpare ser bara till försäljningspriset och månadskostnaden för boendet, men här bör man alltså också räkna med föreningens skuld.

Ponera att du till exempel köper en bostadsrätt där du betalar 75 000 kr per kvadratmeter och bostadsrättsföreningen där du köper din lägenhet har en samlad skuld på 30 000 kr per kvadratmeter. Det innebär att det totala priset för din lägenhet egentligen är 105 000 kr per kvadratmeter. Om din lägenhet då har en storlek av 70 kvadratmeter – en ganska vanlig storlek på en bostadsrätt – så kommer din andel av bostadsrättsföreningens lån att motsvara hela 2 miljoner kronor. På detta tillkommer dessutom ditt eget bolån från banken.

Höga belåningar i föreningen kan också leda till att din avgift för boende på sikt höjs, om det till exempel är något som behövs renoveras, eller om pengarna i föreningen inte räcker till för att täcka de lånekostnader som finns. Du ska därför alltid ha bostadsrättsföreningens ekonomi med i beräkningarna när du köper en bostadsrätt, för att inte riskera att senare stöta på otrevliga ekonomiska överraskningar.