Snart skärps lånekraven för bolån ytterligare

skuldtakskvot

Finansinspektionens regler om tvingande amorteringskrav fyller ett år nu i juni. Resultatet har blivit en högre amorteringstakt och en viss inbromsning i de eskalerande bopriserna. Samtidigt är detta enligt myndigheten inte nog. Nyligen presenterade Finansinspektionen ett nytt förslag för att ytterligare försöka strama åt utlåningen. Den här gången handlar det om amorteringskrav kopplade till ett skuldkvotstak.

Hindrar låntagare att låna för mycket

Syftet med skuldkvotstaket är att förhindra att bolånetagarna drar på sig skulder som uppgår till många gånger bruttoinkomsten (inkomst före skatt). Den kvot som föreslås av Finansinspektionen är 4,5 gånger bruttoinkomsten. Det är en klar skärpning i förhållande till de frivilliga tak som de flesta banker idag utgår ifrån (se nedan).

Samtidigt innebär förslaget inte att det blir omöjligt att låna om skuldkvoten överstiger kvoten 4,5. Istället blir konsekvensen av ett sådant belåning att låntagaren måste amortera mer. Siffran som förelås är 1% av den totala skulden utöver den tvingande amortering som följer av 2016 års regler.

Matematiskt sker uträkningen enligt formeln lånebeloppet dividerat med bruttoinkomsten. Om lånebeloppet till exempel är 4 miljoner och bruttoinkomsten för låntagaren/låntagarna är 1 miljon per år blir kvoten således 4,0. Viktigt att observera är att det är själva lånebeloppet efter betalning av kontantinsats och eventuellt ytterligare en del av priset för bostaden som ska användas i beräkningen, inte bostadens marknadsvärde eller köpeskilling.

Exempel på hur de nya reglerna kan komma att tillämpas
Du och din maka/make har en sammanlagd bruttoinkomst på 900 000 kr per år. Ni har bestämt er för att flytta och tittar på en bostad som förväntas kosta er ungefär sex miljoner i köpeskilling. Ni kan betala 1,5 miljoner direkt, vilket då täcker 25% av köpeskillingen.

Kvar återstår 4,5 miljoner. Ni tecknar då ett bolån på detta belopp. Eftersom bolånet uppgår till över 70% av värdet på bostaden tvingas ni amortera med 2% per år enligt de befintliga kraven. Eftersom er skuldkvot blir 5,0 (4,5 miljoner dividerat med 900 000 kr) blir ni skyldiga att amortera ytterligare 1% per år av den totala skulden.

Finansinspektionen har skickat ärendet på remiss och de flesta bedömare är av uppfattningen att de skärpta kraven kan börja gälla från januari 2018.

Bankerna opererar redan med skuldkvotstak

Just termen skuldkvotstak är förmodligen nytt för de flesta konsumenter. Emellertid är det ingen nyhet bland bankerna. Tvärtom har bankerna på frivillig basis använt sig av denna parameter i många år. Det är idag egentligen bara Nordea som inte har något mer exakt definierat tak.

I tabellen nedan ser du ungefärliga uppgifter för skuldkvotstak hos olika bolåneföretag idag. Som tydligt framgår ligger alla aktörerna strax över den kvot som Finansinspektionen har föreslagit ska fungera som en slags broms för utlåningen i framtiden. Huruvida bankerna kommer att närma sig myndighetens föreslagna kvot är dock tveksamt. Man ska komma ihåg att bolån är en mycket lönsam affär för bolåneföretagen.

Bank Skuldkvot
SBAB 5,5x brutto
Swedbank 5x brutto
Danske Bank 5,5x brutto
Skandiabanken 5x brutto
Nordea Inget exakt krav
Handelsbanken En faktor bland flera
SEB 4-6x brutto