Avvaktande utveckling på bomarknaden

Ökningen av bopriserna har stannat av och de senaste tre månaderna har prisökningarna i genomsnitt i landet varit mycket marginella. I Sverige som helhet ökade priserna på såväl småhus som bostadsrätter med en procent under det tredje kvartalet. Uppgifterna kommer från den branschgemensamma organisationen Svensk Mäklarstatistik. Även statistik från Booli visar på att de tidigare så stabila prisökningarna nu verkar ha stannat av helt.

Ökat utbud – svårare att sälja

Det finns flera faktorer bakom att prisökningarna verkar ha stannat av. En faktor är regeringens och Finansinspektionens nya regleringar kring bolån, till exempel vad gäller amorteringskrav. En annan faktor är att det finns en osäkerhet kring hur Riksbankens räntebana kommer att se ut de kommande åren. Den största enskilda faktorn är nog ändå att utbudet ökar betydligt mer än efterfrågan.

Svenska Dagbladet uttrycker i en artikel att ”marknaden nästan svämmar över” av nya bostadsrätter. Enligt tidningen fanns i september ungefär 25 procent fler bostadsrätter till försäljning jämfört med samma tid 2016.

Booli, som är en tjänst för bostadsannonser och statistik, gör varje månad en sammanställning av utvecklingen på bomarknaden. För september månad finns en hel del uppgifter i statistiken som pekar på ett rejält trendbrott i prisutvecklingen, ett trendbrott som följer av ett ökat utbud. För Stockholms innerstad, för att ta ett exempel, fanns ungefär 2700 bostadsrätter till salu i september, vilket var cirka 800 fler än i september 2016. Även antalet budgivare har minskat ganska rejält mellan åren. Dessutom ligger annonserna ute betydligt längre idag än vad de gjorde för ett år sedan.

Utbudet av småhus och bostadsrätter har i flera år varit mycket magert. Under det tredje kvartalet i år kom dock lite av ett trendbrott. Utbudet ökade ganska kraftigt särskilt vad gäller bostadsrätter och flera bostadsutvecklare och entreprenörer har berättat om svårigheter med att sälja nybyggda bostadsrätter. I en artikel i Dagens Industri (betalvägg) menar Ted Lindqvist, som är vd för analysföretaget Evidens, att efterfrågan på nya bostadsrätter är begränsad och att det nu kommer ut väldigt många borätter efter den senaste tidens byggboom.

Prissänkningar och bo gratis-erbjudanden

Ett ökat utbud och en efterfrågan som är vikande eller åtminstone stabil innebär att mäklare och entreprenörer måste hitta nya sätt att attrahera köpare. Ett sätt att locka köpare är givetvis att sänka priset, ett annat är att låta de nya köparna bo gratis.

Prissänkningar är något som har blivit vanligare särskilt i storstäderna nu de senaste månaderna. I september 2017 var sex procent av annonserna för bostadsrätter prissänkta. Det är i princip en fördubbling jämfört med de två tidigare åren. För småhus såsom radhus och villor är antalet prissänkningar emellertid försvinnande få.

Att ”bo gratis” i bostadsrätt innebär att den som köper en bostadsrätt med detta erbjudande inte behöver betala avgiften till föreningen under en viss period. I normalfallet handlar det om tolv månader. Detta erbjudande används ganska flitigt särskilt i storstäderna och det för nybyggnation där det är viktigt för byggherren/entreprenören att snabbt få en kritisk massa köpare för att kunna erhålla lån att slutföra projektet. För den som upplever ett erbjudande om slopad månadsavgift som attraktivt gäller det att räkna noga på saken. Det finns nämligen en risk att erbjudandet inte är så förmånligt som det först kan verka.