Bankerna gör miljardvinster på ditt bolån

Bolåneföretagen gör rekordvinster på bolånen. Anledningen är att marginalen mellan inlåning och utlåning är historiskt hög. Faktum är att bankerna skulle tjäna pengar på bolånen även om räntan skulle sättas till 0,0%. Av Finansinspektionens mätning av bankernas marginal för bolån för januari framgår att bruttomarginalen är hela 1,73%.

Bruttomarginal: Utlåningsräntan (vad vi bolånetagare betalar i snitt) minus bankernas finansieringskostnad.

115 miljarder i vinst på bolån

Det är ett vanligt återkommande tema att bankerna menar att de har låga marginaler på inlåning/utlåning. Detta ställs helt på ända om vi tittar på bruttomarginalen. Marginalen är rekordhög och det innebär också att vinsterna på bolåneverksamheten för storbankerna blir rekordstora. När bankernas årsrapporter för 2016 nu har kommit in visar siffrorna klart och tydligt att bolån är en mycket vinstgivande affär för tillfället. Slår vi ihop vinsterna för alla bolåneföretag blir totalsumman 115 miljarder.

Vad betyder det här för dig?

En hög bruttomarginal innebär en stor möjlighet att pruta. Bankerna gör som sagt vinst även om bolåneräntorna skulle sättas till 0,0%. Att pruta ned till en ränta som faktiskt gör det gratis att bo är emellertid givetvis inte möjligt, men det finns utrymme för rejäla rabatter.

I januari var snitträntan för rörliga (tremånaders) bolån 1,59% sett över hela lånestocken för alla bolåneföretag. Har du en god ekonomi och större bolån i kronor räknat (ju större lån, desto större möjligheter att pruta) ska du ha goda chanser att bli erbjuden en lägre ränta än snittet. En förutsättning är dock att du ser till att kontakta flera banker för att inhämta flera erbjudanden och därmed kunna spela ut bankerna mot varandra. Du har också möjligheten att gå via en förmedlare för att på så sätt förenkla arbetet med att få ned dina boendekostnader.

Men, 1,59% är väl en fördelaktig ränta? Ja, i ett historiskt perspektiv är det helt klart så. Samtidigt finns inga skäl att inte vidta åtgärder för att minska boendekostnaderna. Ju mindre du betalar i ränta, desto mer kan du amortera för att på så sätt minska kostnaderna för ditt boende i villa eller bostadsrätt på lång sikt. Den extrema lågräntemiljön kommer nämligen naturligtvis inte fortsätta i decennier framöver.