Finansinspektionen rekommenderar bundna räntor

Med ständigt sjunkande bolåneräntor de senaste åren har det blivit standard att välja rörlig ränta på bolånen. Att bankerna dessutom har lagt sina ränteskillnadsersättningar på mycket höga nivåer har inte direkt gjort det mer attraktivt att binda räntorna för boendet.

Den stora skuldsättningen i allmänhet tillsammans med risken för att såväl de korta som de långa räntorna kan stiga brant är starka skäl att binda räntorna. Detta menar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet.

75% av bolånen är rörliga

Under det första kvartalet 2017 beräknas cirka 75% av alla nyteckningar av bolån tecknas med rörlig ränta. Det är i ett historiskt perspektiv en mycket hög andel. Enligt Thedéen beror oviljan att binda på flera saker. Kontinuerligt lägre månadskostnader för boendet är den främsta orsaken. Om det löpande blir billigare att bo bara genom att låta lånet fortsätta med tremånadersränta finns ju ingen anledning att göra någon förändring. En annan är den djupt rotade uppfattningen att det alltid är billigare att ha rörliga bolån.

Det stora problemet enligt Thedéen är att majoriteten av bolånetagarna rider på vågen med låga räntor så länge det bara är möjligt. Det kan då innebära att det blir onödigt dyrt att binda bolånen när marknadsräntorna börjar stiga. Bolåneföretagen prisar dessutom in en höjning innan den faktiskt visar sig i räntorna. Det finns indikationer på att räntorna generellt har bottnat – även om priserna fortfarande pressas något månad för månad – och enligt de flesta bedömare kan det vara dags att förbereda sig på att boendekostnaderna för dem med rörliga bolån inom kort blir högre.

Rekordlåga räntor på 1-3 års bindningstid

För den som vill ta Finansinspektionens uppmaning på allvar och därmed binda hela eller delar av sitt bolån är det ett gyllene tillfälle just nu. Snitträntorna för bolån med en bindningstid på ett och två år understiger nämligen snitträntan för rörliga tre månaderslån. För tre år är det något dyrare med bundna lån, men skillnaden kan många gånger vara försumbar. Det är först för bolån som binds på fyra år eller mer som den rörliga räntan väsentligt understiger den bundna.

Snitträntorna för bolån med korta löptider har sjunkit ganska dramatiskt de senaste månaderna. En jämförelse mellan januari och februari visar tydligt på att snitträntorna hos nästan alla ledande bolåneföretag fortsatte ner, och det finns anledning att misstänka att lån på ett och två år blir ännu något mer fördelaktiga under mars månad.

För en bindningstid på ett år hittar vi den lägsta räntan hos Danske Bank. Snitträntan för ett år var i februari 1,35%. För två års bindningstid var istället SBAB det billigaste alternativet med en snittränta på 1,33%.