Boprisrallyt – svacka eller permanent nedgång i priserna?

Boprisindikator

Regeringens mål med att införa ett tvingande amorteringskrav är att få det så kallade boprisrallyt i storstäderna att svalna lite. De första två veckorna med amorteringskravet verkar det som att regeringens förhoppning har infriats. De flesta indikatorer visar nämligen på en avmattning i aktiviteten på bostadsmarknaden. Priserna har sjunkit snabbt efter den 1 juni och de befintliga bolånetagare som har ansökt om tilläggslån har kunnat räknas på ena handens fingrar.

Osäkerheten sänker förväntningarna

Helt färska data kring förväntningarna på bostadsmarknaden finner vi i SEBs Boprisindikator. Denna produkt, som har tagits fram ända sedan 2003 av Demoskop på uppdrag av storbanken, visar nu för juni månad att förväntningarna på att boprisutvecklingen nu är negativa för första gången sedan början av året. Det är framför allt i Stockholm som de tillfrågade hushållen är som mest pessimistiska. Här är också det potentiella fallet i bopriserna som störst, så det är kanske inte så förvånande.

Ser vi på hela undersökningen är det 63 procent av de tillfrågade som tror att priserna på bostäder i Sverige kommer att fortsätta öka. Det är fortfarande givetvis en mycket hög siffra, men noterbart är att siffran innebär en nedgång med hela 13 procentenheter jämfört med mätningen i maj. På samma sätt stiger siffran vad avser dem som tror på fallande bopriser. Sammanlagt visar indikatorn på 49, vilket kan sägas vara ett tecken på ett negativt sentiment. I Stockholm har indikatorn sjunkit med hela 30 procentenheter, från 65 till 35.

Vi kommer förmodligen att få anledning att återkomma till SEBs Boprisindikator och andra mätningar vad avser bostadsmarknaden under månaderna som kommer. Idag, bara ett par veckor efter införandet av amorteringskravet, är det nämligen svårt att se om siffrorna visar på en tillfällig svacka eller om vi kommer att få se en nedgång i både aktivitet på marknaden och faktiska priser.