Storbankerna ligger före FI med amorteringskravet

SEB bolån

Efter den 1 juni i år gäller tvångsamortering för alla nya bolån med över 50 procents belåningsgrad. Det finns två undantag till denna tuffa reglering och det gäller nyproduktion samt lån som har beviljats i en annan bank före kravet trädde ikraft. Att byta bank och därmed flytta över befintliga bolån ska alltså inte innebära att amorteringskravet träder in.

Emellertid är det flera banker och bolåneinstitut som kräver att nya kunder med bolån tagna före den 1 juni ska börja amortera från första dagen. Att det är möjligt beror på att Finansinspektionens reglering bara stipulerar en slags grundnivå; det står alla aktörer som erbjuder bolån helt fritt att vara mer restriktiva än så.

Storbankerna kräver ofta amortering

Storbankerna, som tillsammans står som långivare för en absolut majoritet av alla bolån, har generellt skärpt kraven rejält och både Swedbank och SEB har som policy att lägga på det nya amorteringskravet på bolån som flyttas till banken förutsatt att belåningsgraden uppgår till minst 50%.

I en rundringning som Expressen har gjort bekräftar talespersoner för SEB och Swedbank att grundregeln är att nya kunder ska amortera på sina bolån, oavsett belåningsgrad och oavsett när lånen tecknades. En kund med bolån tecknade senast den 30 maj 2016, och som tidigare har haft amorteringsfritt, kan därför alltså inte räkna med att kunna fortsätta betala endast räntor vid byte av bank. SEB uttrycker till och med explicit att det är de nya kraven som gäller vid flytt av befintliga bolån.

Läge att titta på uppstickarna

Finansinspektionen meddelade i ett par kommunikéer inför det att amorteringskravet skulle träda i kraft att myndighetens grundinställning var att grundkravet skulle ge en automatisk harmonisering mellan bankerna. När nu ett par banker ställer tuffare krav än vad man kan betrakta som ”golvet” åsidosätts detta. Bland annat skapas en inlåningseffekt när kunder inte vågar eller åtminstone känner sig tveksamma om att byta bank. Det är ett antal ledande sparekonomer som har riktat kritik mot storbankernas agerande och det framhålls att agerandet riskerar att missgynna kunderna i stor utsträckning.

Samtidigt finns det fler aktörer inom bolån än de största bankerna och som bolånekund är man ju fri att välja vilken långivare man önskar. Är du intresserad av att byta bank för att få lägre ränta kan du med fördel undersöka hela utbudet av bolån på marknaden. Det gäller bara att du inte endast jämför listpriser och snitträntor, utan också undersöker om du kan klara dig undan amorteringskravet. Att jämföra bolån har nu blivit lite mer komplicerat, men det är samtidigt långt ifrån omöjligt.

På förstasidan här på Boräntor.se kan du idag se aktuella snitträntor och listpriser för tretton av de största bankerna och bolåneinstituten i Sverige, detta för såväl rörlig tremånaders ränta som bundna lån på upp till tio år. Möjligen kommer vi i framtiden att komplettera förteckningen med uppgifter kring huruvida befintliga bolån träffas av amorteringskravet vid flytt av bolån, allt för att göra det enklare för dig att välja rätt.