Mer transparens i boräntorna

Bolanerantor-information

Det finns ingen ekonomisk fråga som är så aktuell som den som rör bolån och boräntor. Debatten går stundtals het i media och i politikens korridorer, och regleringarna står som spön i backen. Här ska vi presentera ytterligare en reglering inom det här området. Den här gången handlar det emellertid inte om åtgärder för att exempelvis försöka kyla ner bopriserna utan om att stärka konsumenternas ställning.

Den nya regleringen, som bygger på ett direktiv om bolån från EU, kommer att införas i en mängd lagar, men framför allt stoppas den in i konsumentkreditlagen samt i en ny lag som kommer att gå under namnet lag om verksamhet med bostadskrediter. Den nya lagen samt ändringar i befintlig lagstiftning kommer att träda ikraft vid årsskiftet.

Större krav på information

EU:s bolånedirektiv ställer upp en hel del nya tvingande regler till konsumenternas fördel när det gäller informationsgivning och i konsumentkreditlagen kommer befintliga paragrafer att vässas ytterligare. Det gäller bland annat tydligare information om ränta och avgifter samt mer exakt information i marknadsföring.

Skyldighet att redovisa beräkningsgrunder

När banken sätter bolåneräntan är det inte helt enkelt att förstå vilka parametrar som tillmäts störst vikt. Om en bolånetagare lägger upp en löpande amortering är det självklart en positiv faktor att räkna med, att man anger en kortare återbetalningstakt än det normala likaså, men i övrigt är transparensen i princip obefintlig.

Med den nya regleringen kommer banken eller bolåneinstitutet att ha en skyldighet att i stor detalj berätta för bolånekunden hur räntan sätts samt hur den individuella räntan skiljer sig från snittet (om den gör det). Genom detta är tanken att kunden både ska kunna sätta sig i en bättre förhandlingssits och även få nyttig information som kan användas för att vidta åtgärder för att stärka förhandlingssituationen i framtiden.

Sammanfattning av de nya lagarna

  • Mer och tydligare information vid marknadsföring
  • Bankerna får skyldighet att specificera bedömningskriterier
  • Slopad möjlighet för bankerna att kräva att andra tjänster tecknas till (så kallat kopplingsförbehåll)
  • Sju dagars betänketid för konsumenten