Boräntor under 2 procent till 2018

låga boräntor ända till 2018

Bolånetagare kommer att kunna dra nytta av ett extremt lågt ränteläge för bolåneräntor långt in i 2018, detta enligt en analys från SBAB. Styrräntan kommer enligt det statliga bolåneinstitutet att hållas på minusnivå långt in i 2018 och det kommer att göra att tremånadersräntan blir stabil under 2,00 under samma tid.

Låg inflation är jackpott för bolånetagare

Enligt Riksbanken kommer den första räntehöjningen förmodligen först i kvartal 4 2017. SBAB menar dock att trögheten i inflationen kommer att leda till att det blir under kvartal 1 2018 som Riksbanken börjar våga höja styrräntan. Oavsett vem som får rätt, är det klart att tremånadersräntan inte kommer att börja klättra uppåt förrän under 2018. Enligt SBAB:s analys höjs tremånadersräntan under våren 2018 till omkring 1,90% (från dagens genomsnitt på 1,69%). Därefter sker en ytterligare höjning upp till ungefär 2,40% strax före årsskiftet 2018/2019.

När det gäller bundna räntor följer de inte på samma sätt Riksbankens reporänta. Detta är naturligt eftersom långivarnas upplåning sker över en längre tid och höjda marknadsräntor under upplåningstiden bakas in i totalkostnaden (räntan) för lånet. Den så kallade försäkringspremien för bundna lån är dock mycket låg i nuläget och det gör att skillnaden mellan tremånadersräntan och räntan på ett bolån på exempelvis två år inte är så stor.

Hur slår ränteökningarna mot dig med bolån?

Om vi utgår från att SBAB:s prognos slår in och att tremånadersräntan i december 2018 kommer att ligga på 2,40% kommer ett lån på två miljoner att kosta ungefär 1100 kr extra per månad (före skatteavdrag). Är lånen istället på fyra miljoner blir det 2200 kr extra per månad och totalt 26 400 kr per år.

I det stora hela kanske det inte behöver räknas som en större extra post, men den som enbart har rörliga lån kan eventuellt börja fundera på att binda en del. Det går till exempel att binda ett bolån på fem år till omkring 2,00% i ränta hos en handfull banker.

Hur står boräntorna just nu

Att boräntorna är historiskt låga är något de flesta – särskilt de som faktiskt just nu betalar av på en bostad – känner till mycket väl. Det är dock kanske inte alla som vet exakt hur låga listpriserna och de numera obligatoriska snitträntorna är. För att ge en översiktlig bild kan vi säga att listpriserna för ett tremånaders rörligt lån ligger på strax under 2,00% medan snitträntan är på omkring 1,60%. Det finns självklart ett lite större spann mellan lägsta och högsta ränteuppgift för respektive typ av ränta, men ovan siffror ger ett ungefärligt mått.

Bolåneförmedlaren MittBolån är normalt den aktör som kan erbjuda de lägsta räntorna på bolån, både om vi tittar på rörliga lån och bundna diton, detta som en följd av att man tar in anbud från en större samling långivare. Bland enskilda banker är, vid datum för denna artikels publicering, Ålandsbanken den långivare där snitträntan för närvarande är som lägst.