Danske Bank börjar med 30-årigt bolån

Något helt nytt på lånemarknaden lanseras av Danske Bank och är tillgängligt direkt efter nyåret. Banken kommer då börja erbjuda ett bolån som är bundet i 30-år! Detta ökar möjligheterna att låna mer, och kan samtidigt sänka tröskeln till bostadsmarknaden för förstagångsköpare.

Hur påverkar ett 30-årigt bolån mig?

När du ska ta ett lån på marknaden räknar bankerna med en kalkylränta på 7%. Det betyder att de kalkylerar med att du ska kunna klara dina lånekostnader om räntemarknaden förändras och räntan är 7%. Det är en tuff kalkyl och en ränta på den nivån är såklart krävande för ekonomin.

Det gör att många förstagångsköpare på bostadsmarknaden inte har de ekonomiska möjligheterna att köpa vissa bostäder, då priserna är för höga och intäkterna inte räcker till.

Det nya lånet från Danske Bank är ett 30-årigt bundet lån med räntan 2,89%. Därför behövs inga kalkylräntor användas. Det enda du som låntagare ska klara av är just den räntan som sätts när man binder lånet. Om du inte klarar av en ränta på 7% kanske det finns goda möjligheter att istället klara 2,89%. Det gör att fler personer kommer in på marknaden och tröskeln sänks.

En annan fördel är att låneutrymmet ökar då du med denna låga fasta ränta kan låna högre belopp då man inte behöver göra kalkylen på den höga 7% räntan som i vanliga fall.

Finns det några nackdelar med ett bundet lån?

Traditionellt brukar man säga att det är billigare att ha ett rörligt lån då det har varit det billigaste alternativet över tid. Har man ett bundet lån vet man dock vad man betalar varje månad. En annan fördel är att om Riksbankens reporänta skulle höjas har du fortfarande en låg fast ränta. Nackdelen är att om räntan skulle sänkas så går man miste om en lägre kostnad.

Ränteskillnadsersättning debiteras inte

Något som är vanligt med bundna lån är ränteskillnadsersättning. Det är en ersättning som du får betala på den tid som är kvar på lånet och differensen i räntan om du skulle vilja lösa lånet i förtid. Det kan tyvärr bli dyrt. Enligt Danske Bank kommer dock ingen ränteskillnadsersättning tas ut om man vill säga upp det 30-åriga lånet i förtid, något som är helt nytt på marknaden.