Fyra av fem väljer rörligt

bundet-rorligt

Den som tecknar ett nytt bolån har att välja mellan den rörliga tremånadersräntan och bindningstider på normalt mellan 2-8 år. Sedan det att riksbanken började sänka reporäntan i snabb takt i början av 2012 har de rörliga lånen i väsentlig grad varit de mest populära. Med den nuvarande extremlåga reporäntan har detta förhållande närmast permanentats.

Enligt färska uppgifter från SBAB var det 78% av de nya bolånetagarna som helt eller delvis valde att teckna rörliga bolån. Nästan fyra av fem valde alltså bort bundna räntor. Vid en titt på omförhandlade och villkorsändrade lån är siffran ännu mer slående. Under augusti månad var det endast ungefär en på tjugo bolånetagare som valde att binda räntan på längre tid än tre månader.

Mer riskfyllt med rörliga lån?

I teorin är rörliga lån alltid mer riskfyllda, detta eftersom boräntan i regel följer förändringar i reporäntan. Skulle riksbanken höja kommer alltså bolånen automatiskt att bli dyrare. Samtidigt är denna förklaringsmodell inte giltig i alla tillfällen.

Vi har i dagsläget ett historiskt lågt ränteläge och riksbanken kommer inte att börja höja sin styrränta i någon dramatisk omfattning de kommande åren. Hur framtiden ser ut kan man visserligen bara sia om, men det synes mindre troligt att räntebanan kommer att ha en brant lutning uppåt. Riksbanken själv har uttalat att den första höjningen kommer i slutet av 2017 eller i inledningen av 2018. Denna höjning kommer förmodligen att vara relativt blygsam, vilket gör att vi kommer att ha minusränta en bra bit in på 2018.

Av det följer att bolåneräntorna för rörliga lån med största sannolikhet inte kommer att höjas förrän 2018, och när kostnaderna börjar höjas kommer det antagligen att vara med krypfart. Den risk som rörliga räntor är kopplade till när det gäller förändringar i det allmänna ränteläget kan därför utifrån dagens läge betraktas som mycket liten.

Även bundna räntor är i botten

Givetvis är även de bundna räntorna på olika bindningstider historiskt låga. Den som binder på två år idag kan kan få ner kostnaden till omkring 1,55% som lägst om vi tittar på snitträntorna hos de ledande bolåneinstituten och bankerna. Billigare än så kan det i praktiken inte bli och den som har en god förhandlingsposition kan med fördel ta ett samtal med sin långivare för att förhandla kring räntan. Det finns en ganska stor sannolikhet att ett bundet lån på två eller tre år blir billigare än ett rörligt bolån under löptiden.

Huruvida ett lån som binds på en längre period än 2-3 år kan bli billigare än ett rörligt lån under samma period är svårare att förutse. Klart är dock att det historiskt sett är mycket billigt att binda även på 5 år, 7 år och 10 år.