Lugn sensommar på bostadsmarknaden

visningshelg-sommar

De stora visningshelgerna är över för sensommaren och det går att dra några snabba slutsatser av resultatet av perioden juli-augusti. En sak som snabbt blev tydligt när visningshelgerna satte igång var att visningarna var mycket välbesökta. Det är också något som Swedbank har uppmärksammat i sin senaste konjunkturrapport. Anledningen till det stora antalet besökare till visningarna synes framför allt bero på bristen på bostäder.

Samtidigt är det uppenbart att prisnivåerna samt de alltmer begränsande reglerna för hur nya bostadsköpare får låna gör att det är färre spekulanter som faktiskt deltar i budgivningar. Sistnämnda får till följd att prisutvecklingen stannar av. Det är inte så att resultaten från visningshelgerna pekar på ett stopp i prisökningarna på villor och bostadsrätter, men att prisutvecklingen har bromsat in är tydligt.

Prisstatistik för villor och bostadsrätter

Under juli stod villapriserna mer eller mindre still i landet som helhet och ungefär samma resultat väntas för augusti månad. Bostadsrättspriserna sjönk marginellt under juli, men för augusti väntas en svag ökning.

Omsättningen på bostäder överlag var låg i juli. Det finns en mycket tydlig säsongsfaktor bakom dessa uppgifter, men samtidigt finns indikationer på att antalet bostäder ute till försäljning i augusti var färre än för motsvarande period 2015.

Tabellen nedan visar den procentuella förändringen i snittpriser för bostadsrätter och villor i juli jämfört med tidigare månader. Statistiken kommer från organisationen Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter 1 månad 3 månader 1 år
Hela landet -1% -2% +8%
Stockholm (stor) -1% -3% +9%
Göteborg (stor) oför. -1% +9%
Malmö (stor) +2% +3% +10%
Villor 1 månad 3 månader 1 år
Hela landet oför. +2% +11%
Stockholm (stor) -1% -2% +10%
Göteborg (stor) -1% oför. +10%
Malmö (stor) +1% +4% +8%

Svagt ökande räntor

Bolåneinstitutens och bankernas listräntor och snitträntor ökade i genomsnitt mycket marginellt under juli månad. Någon egentlig trend går inte att urskilja annat än att det är tydligt att vi har nått en nivå där boräntorna rent faktiskt inte kan bli lägre.

I tabellen nedan listas de fem bolåneinstitut/banker som erbjöd de lägsta snitträntorna under månaden.

Långivare Snittränta Listränta
Ålandsbanken 1,39% 2,00%
MittBolån 1,42% 1,69%
Danske Bank 1,44% 1,99%
Skandia 1,49% 1,96%
Swedbank 1,52% 2,01%