Prisuppgången ger gratis boende

billigt att bo med prisstegring på bostäderDe kraftigt ökade prisnivåerna på bostäder i Sverige under det senaste decenniet har skapat ett läge där vissa ägare av bostadsrätter och småhus faktiskt idag i praktiken inte betalar någonting för att bo. Prisökningarna har helt enkelt varit större på årsbasis än vad kostnaderna har varit. Detta visar en analys utförd av Swedbank.

Rubriken är tillspetsad, men den bygger på fakta. I Swedbanks analys nämns till exempel att den person som köpte en bostadsrätt 2006 har ett orealiserat övervärde i bostaden som motsvarar 2600 kr i månaden i tillägg till månadskostnaderna för de tio åren. Den som säljer bostadsrätten idag skulle alltså i praktiken ha fått (ganska rejält) betalt för boendet.

Att detta kan vara möjligt handlar givetvis om den jämna och kraftiga ökningen av bopriserna. I snitt har till exempel bostadsrättspriserna ökat med 7% per år sedan 2006.

Stora skillnader runt om i landet

Det finns naturligtvis skillnader om vi jämför olika delar av landet. En bostadsrättsinnehavare i en mindre ort i glesbygd har inte haft samma gynnsamma utveckling vad gäller värdet på bostaden som en innehavare i Stockholms innerstad. Just Stockholms innerstad är för övrigt det område där prisstegringen har gett mest effekt. Den genomsnittliga stockholmaren med bostadsrätt har, enligt Swedbanks uträkningar, tjänat 8000 kr per månad på boendet. Andra städer och regioner med en mycket gynnsam utveckling i den här aspekten är Göteborg, Linköping och Uppsala.

Inkomsten märks först vid försäljning

Det kan vara på sin plats att nämna att det givetvis endast är vid försäljning (och då inte under nuvarande marknadspris) som Swedbanks siffror blir aktuella. Minsta nedgång i bopriserna skulle också ge ganska stora effekter på den teoretiska månadsinkomsten från boendet.