Spara har tagit över efter Slösa

Med amorteringskravet för bolån, en ovisshet kring hur konjunkturen egentligen ser ut och osäkerheten om hur länge räntorna kommer att vara rekordlåga har sparviljan successivt ökat under året. Osäkerhetsfaktorerna är många och det gör att många tar det säkra före det osäkra och avstår från konsumtion för att i stället spara, investera och amortera. Särskilt är det barnfamiljer som har börjat hålla hårdare i pengarna. Detta följer av bank- och försäkringsbolaget Skandias senaste Plånboksindex.

Optimismen är hög…

Enligt Skandias Plånboksindex för kvartal 4 är optimismen om både den egna ekonomin och ekonomin i Sverige som helhet ganska hög. Politiker och företagsledare menar att Sveriges ekonomi är stark och det verkar också vara uppfattningen bland de flesta hushåll runt om i landet. Det är singelhushåll, yngre par utan barn och unga pensionärer (mellan 65-74 år) som är mest optimistiska om framtiden och det är en trend som har varit tydlig under längre tid. De som är minst optimistiska är barnfamiljer, storstadsbor och höginkomsttagare. Dessa grupper har också gjort en ganska markant förändring i sina konsumtions- och sparvanor under kvartal 3 och 4.

… men många tvingas spara i ladorna

De första sex månaderna av 2016 visade konsumentbarometrar och statistik att majoriteten av svenskarna befann sig i ett läge med bibehållen eller ökande konsumtionstakt. En tydlig vändning kom i samband med att Finansinspektionen klubbade amorteringskravet i juni. Detta krav gör att det helt enkelt blir dyrare att bo i eget hus eller bostadsrätt.

Amorteringskravet slår bara mot dem som tecknade nya eller omförhandlade bolån efter den 1 juni 2016. Det är givetvis inte en särskilt stor del av befolkningen, men de som träffas av amorteringskravet samt dem som är på jakt efter antingen ett första boende eller har en önskan/ett behov av att flytta, utgör ändå en så stor andel av befolkningen att deras minskade konsumtion märks i den övergripande statistiken. De grupper som är minst optimistiska och även de som sparar mest – höginkomsttagare och hushåll med små barn – tillhör de grupper som idag är de mest aktiva på bostadsmarknaden.

För att ha råd att betala för det genom amorteringskravet dyrare boendet krävs många gånger en minskad konsumtion och det är tydligt att många har tvingats gå från ett läge med hög konsumtion till ett läge med sparande som huvudtema i hushållsekonomin.